המשך עלילות Steinway & Sons Concert Grand Model D Hamburg

ישרות מלאס וגאס לתל אביב הגיע אלינו פסנתר הכנף.

משה לוי ויונתן רזאל משתפים אותנו ברשמים בתחושות ראשוניות.

הקלטות פסנתר כבר מתקיימות, רוצה גם?