הקורס מבוא לפוסט בא לתת לתלמיד כלים בסייסים ומושגי יסוד בטרמינולוגיה קולנועית, שפה קולנועית, מבנה הסרט, צילום ועריכה, פס קול.

הקורס בחלקו מתרכז במבע הקולנועי- אנליזה של הסרט והבנת שפת הקולנוע ונותן את הכלים למעצב פס הקול להתחבר לסרט ברבדים האומנותיים ולבחור את האלמנטיים הקוליים המתאימים לחיזוק העלילה.

הקורס נותן למעצב פס הקול את כל הנדרש על מנת ליצור שיח יצירתי ומקצועי בינו לבין במאי הקולנוע בזמן העבודה.