Automated Dialog Replacement

הקלטת דיאלוגים מחדש

Automated Dialog Replacement או בקיצור ADR 
הינו תהליך הקלטת הדיאלוגים מחדש, בתנאי אולפן,
כך שאיכותם תהיה הגבוהה ביותר.

פרויקטים רבים וטובים בעולם הקולנוע והטלוויזיה
עוברים תהליך של ADR בין אם כי ההקלטה לא בוצעה כהלכה
ובין אם המשחק לוקה בחסר.

באולפני פלוטו קיימים התנאים האופטימליים להקלטה ועריכה של ADR 
על ידי מיטב אנשי המקצוע בתחום.

לקביעת ADR