Surround Mixing

מיקס בסראונד

המיקס הינו השלב האחרון של כל פרויקט.
בנקודה הזו כל הערוצים כבר נקיים, מסודרים ומעוצבים בהתאם לאופי הפרויקט.
מעבר למיקס סטריאו, אצלנו בפלוטו ניתן לבצע
גם מיקס סראונד 5.1 ברמת דיוק מושלמת  לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

לקביעת מיקס בסראונד